Monograma, ODYSSEAS ELYTIS ( audio )

Lectura : Maria Sava

Motto:
Cernit voi fi mereu — M-auzi ? — singur, după tine, în Paradis !”
I.
Brazdelor palmei calea va-nturna
Ca un acar, într-altă parte, soarta.
O clipă Timpul are să consimtă,
Cum altfel, dacă oamenii se iubesc.
II.
Port doliu dupa soare şi după anii care vin
Fără de noi şi-i cânt pe cei care-au trecut.
Dacă-i aievea.
Vorbite-s timpurile, bărcile ce dulce s-au ciocnit,
Ghitarele ce s-au aprins şi s-au stins pe sub ape,
Acei “crede-mă” şi-acei “nu”,
O dată-n aer şi-ncă o dată-n cântec,
Cele două jivine mici, mâinile noastre
Tânjind pe-ascuns una pe alta să se caţere,
Glastra cu flori în pragul porţilor,
Şi tandarii de mare ce soseau dimpreună
Peste stâncile seci, pe după pârleazuri,
Anemona care mi-a şezut în palmă
Iar movul tremură întreit trei zile deasupra cascadelor.
La ceasul când înserează pe neatinsurile stâncilor
Port doliu după straiul ce-am atins şi mi-a îmbrăcat lumea…
III.
Astfel vorbesc de tine şi de mine
Pentru că te iubesc şi în iubire ştiu să intru
Ca o lună plină de oriîncotro
Şi pentru micul tău picior în nemăsuratele cearceafuri
Să-mprăştii flori de iasomie –
Şi sunt în putere adormită, să suflu şi să mi te aduc
Prin sclipitoare treceri şi ascunse portice-ale mării
Arbori hipnotizaţi cu paingi care se-argintează.
Au auzit de tine valurile
Cum mângîi, cum săruţi,
Cum spui în şoaptă “CE” şi “HEI”,
În jurul gâtului în radă
Mereu noi doi lumina şi cu umbra
Mereu tu steluţa şi eu mereu întunecata corabie
Mere tu limanul, iar eu în dreapta farul
Şi cheiul ud şi sclipătul pe vâsle.
Iar sus, în casa cu cârcei de viţă,
Cu trandafiri în buchet, cu apa care se răceşte,
Mereu tu statuia, mereu eu umbra care creşte,
Tu jaluzeaua coborâtă, vântul care-o deschide eu,
Pentru că te iubesc şi te iubesc,
MEREU,
Tu eşti moneda, eu religia ce-o schimbă.
Atâta noapte, atâta vuiet din vânt,
Atâta rouă din aer, atâta tăcere,
Marea jur împrejur împărăţită
Odaie a văzduhului cu stelele,
Atâta răsuflare a ta nespus de mică
Încât nimica nu mi-a mai ramas
Între cei patru pereţi, tavan, duşumea,
Strigăt să-ţi fiu, iar glasul meu să mă lovească,
Să-ţi fiu mireasmă, iar oamenii să turbe,
Căci nemaiîncercatul şi de-aiurea adusul
Nu-l rabdă oamenii, şi-i încă devreme, m-auzi,
Devreme e încă în lumea aceasta, iubito,
Să vorbesc de tine şi de mine.
IV.
Devreme e încă în lumea aceasta, m-auzi,
Nu-s îmblânzite încă fiarele, m-auzi,
Nici sângele-mi vărsat, nici ascuţitul, m-auzi, cuţit,
Precum berbecul care-aleargă pe cer sălbăticit
Şi frânge ramurile stelelor, m-auzi,
Astfel sunt eu, m-auzi,
Şi te iubesc mereu, m-auzi,
Te ţin şi te port şi te-nveştmânt, m-auzi,
Unde mă laşi, unde te duci şi cu cine, m-auzi,
Vă ţineţi în potop de mâna, uzi,
Enormele liane şi lavele vulcanilor
Va veni ziua, m-auzi,
Să ne îngroape, iar miile de ani ce vor trece pe urmă, m-auzi,
În luminoase roci ne vor preface, mă auzi,
Asupră-le sticlească nemila, mă auzi,
A oamenilor,
Şi-n mii de ţăndări să ne azvârle, în ape, una după alta, mă auzi,
Amarul meu pietriş îl prenumăr, m-auzi,
Iar timpul e-o mare biserică, m-auzi,
Unde uneori, chipurile, m-auzi,
Ale sfinţilor
Plâng lacrima adevărată, m-auzi,
Clopotele croiesc în înălţimi, m-auzi,
Adânca trecătoare să trec eu
Asteaptă îngerii cu psalmi de moarte şi cu lumânări
Nu mă duc nicăieri, mă auzi,
Amândoi sau niciunul, m-auzi,
Această floare a furtunii şi, m-auzi,
A iubirii,
O dată pentru totdeauna am cules-o, m-auzi,
Nu-i cu putinţă altfel să-nflorească, mă auzi,
Pe alt pământ, pe altă stea, m-auzi,
Nu mai este ţărâna, nu mai este vazduhul
De noi atins acelaşi, mă auzi,
Si nici un gradinar n-a norocit într-alte vremi
Dintru atâta crivăţ şi dintr-atâtea ierni, m-auzi,
Să scuture o floare, ci numai noi, m-auzi,
În mijlocul mării,
Din singură voinţa iubirii, mă auzi,
Ivit-am o insulă-ntreagă, m-auzi,
Cu peşteri şi stânci submarine şi râpi înflorite.
Ascultă, ascultă,
Cine vorbeşte în ape, cine plânge — auzi ?
Cine pe celălalt caută, cine strigă — auzi ?
Eu sunt cel care strig, tot eu cel care plâng, mă auzi,
Te iubesc, te iubesc, mă auzi…
Traducere: Victor Ivanovici

Leave a Reply