August 9

Să nu mă naşti, mamă!

Spread the love

recită  Emanuel Pope

am îmbătrânit în pântecul tău
să nu mă naşti, mamă!
rogu-te, pune-mi în loc de braţe, aripi, mamă,
şi-n loc de inimă,
-un zeu
luna îmi umblă greţos  prin oase
 şi-mi numără coastele, mamă,
îmi pipăie sângele amorţit de spaimă
în timp ce mâinile tale tremurânde
mângâie pântecul
în care zac eu, cel ce va fi ucis,
într-un  asurzitor asfinţit
într-un fel sau altul, mamă,
schimbă-mi destinul
mâinile-acestea să nu mai poarte arme
ochii-mi să nu mai vadă sânge,
să nu mai simt între dinţi gustul coclit al tristeţii
când moartea vine şi-mi seceră fraţii
străin pe la porţile altora, mamă,
să nu mă naşti
-nu voi să mai fiu.
autor Maria Sava

Leave a Reply